Nowe miejsce kulturalne na mapie Katowic

Galeria Sztuki "W drukarni"
ABP WIKTOR SKWORC
ABP WIKTOR SKWORC
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Drodzy Bracia i Siostry!

Od wieków Kościół odwołuje się do sztuki, poszukując języka dla wyrażenia wielkości Stwórcy. Dzieła sztuki sakralnej mają ogromne znaczenie w tworzeniu przestrzeni modlitwy. Nawet ta pozareligijna sztuka nosi w sobie „boski” pierwiastek, bo jakże często jest pochwałą piękna stworzenia, próbą zatrzymania chwil i obrazów danych nam przez Boga. Także sam talent artysty - Boży dar, budzi podziw. Świat malarstwa, rzeźby i innych form artystycznych kreowanych na przestrzeni wieków, wciąż fascynuje. Dlatego naszym zadaniem jest pielęgnować i promować twórczość, która utrwalona na malarskich płótnach i w innych formach artystycznego przekazu staje się trwałą lekcją wiary, wrażliwości i zachowania ulotnych wrażeń i intuicji dla kolejnych pokoleń. Życzę, aby nowo powstałe Centrum Sztuki Archidiecezji Katowickiej stało się miejscem zachwytu dla Boga i Jego stworzenia. Niechaj Muzeum Archidiecezjalne wraz z Galerią „W drukarni” jako nowa placówka kultury w Katowicach stanie się wezwaniem do zachwytu nad ludzkim talentem. Niech będzie to przestrzeń spotkania z tym, co religijne i tym, co drzemie w duszy artystów. Wszystkim tworzącym to miejsce i goszczącym w tych murach z serca błogosławię, życząc mocy Bożego Ducha.